Dins del V CICLE DE CONFERENCIES DE LA PSICOLOGIA DEL TRANSIT I DE LA SEGURETAT, el passat 20 de febrer de 2017, va tenir lloc a la sala d’actes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la Conferència “Els tractaments psicològics en la Llei 35/2015 d’indemnitzacions a víctimes d’accidents de trànsit” impartida pel Sr. José Pérez Tirado, advocat i soci fundador de PEREZ TIRADO ADVOCATS.

La Sra. Teresa Morali, presidenta de la secció, va fer la presentació de la Jornada i del ponent.

Els tractaments psicològics en la Llei 35/2015 d'indemnitzacions a víctimes d'accidents de trànsit

L´advocat Josep Pérez Tirado i la Sra. Teresa Morali a l´inici de la Conferència.

La Llei 35/2015 que va entrar en vigor el 01.01.2016 (sense efectes retroactius), estableix un nou sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de trànsit, i reconeix nous drets als familiars de les víctimes pel seu tractament mèdic i psicològic, i al mateix temps, s’estableix un apartat per valoració de seqüeles de psiquiatria i psicologia clínica.

Aquesta llei suposa una millora considerable de la reparació a les víctimes i familiars respecte a la llei anterior, encara que els seus impulsors la consideren encara millorable.

Dins la llei, a la disposició addicional primera, s’estableix una comissió de seguiment que revisarà els continguts i l’aplicació de la llei cada tres anys.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya publicarà en els propers dies, el powerpoint on l´advocat Josep Pérez Tirado exposa molt clarament les categories i els criteris de valoració del nou sistema.

A l´acabar l’exposició es va obrir un torn de preguntes i de diàleg on es va valorar molt positivament el nou sistema de valoració com un canvi substancial en la reparació a les víctimes d’accident de trànsit. Va haver acord en manifestar el desig de millora progressiva de la llei en les successives revisions previstes.

https://www.copc.cat/seccion/El-Colegio

La Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat és una unitat funcional que està formada per professionals col·legiats/des amb l’interès de participar activament i millorar l’exercici de la seva professió en tot allò relacionat amb la seguretat en general i amb la seguretat viària.

L’activitat del psicòleg/òloga en l’àmbit del trànsit, del transport i de la seguretat viària i la seguretat ve enmarcada dins del context de la creixent importància concedida en aquest camp a l’anomenat “factor humà” com a element més rellevant per a la prevenció de l’accidentabilitat. La dimensió de la seguretat viària té relació també amb els professionals de l’educació viària infantil, les tècniques de rehabilitació, sensibilització, campanyes de prevenció i unificació de criteris.

La secció professional pretén atendre les necessitats dels col·legiats/des que treballen o volen treballar en l’àmbit de la seguretat i la viària, donant suport a les iniciatives, als projectes i als estudis que justifiquin la nostra intervenció.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *