La jornada, celebrada el 20 d’octubre a la Clínica Corachan, va servir per analitzar les implicacions de la nova Llei de reforma del sistema de valoració de danys causats a les persones en accidents de circulació, que ha entrat en vigor l’1 de gener. La llei estableix un nou barem d’indemnitzacions i actualitza un sistema que estava vigent des del 1995.

L´advocat Josep Pérez Tirado va participar com a Membre de la Comissió d´Experts per la Reforma del Sistema d´indemnitzacions a les víctimes d´accidents de trànsit, amb la Ponència de clausura “Oportunitats per a la Sanitat Privada i beneficis per a la Societat”.

Els drets de les víctimes

En primer lloc va intervenir Maria Eugènia Domènech, directora del Servei Català de Trànsit, que va recordar el gran impacte social dels accidents de trànsit amb les darreres xifres anuals disponibles: 30.000 ferits lleus, 1.888 ferits greus i 272 morts als carrers i les carreteres de Catalunya. Cristina Contel, presidenta de l’ACES, va explicar els objectius de la jornada: conèixer els drets de les víctimes i fins a quin punt són respectats; donar veu a tots els agents implicats en aquest àmbit i especialment a les associacions de víctimes, i debatre el paper de les asseguradores «responsables de la garantia de la continuïtat assistencial». Contel va remarcar que tant les víctimes dels accidents com la ciutadania en general pateixen «una manca d’informació adequada entorn dels sinistres». La presidenta de l’ACES també va incidir críticament en diversos aspectes de la nova norma, com ara «la derivació de les víctimes a determinats proveïdors tot limitant o negant-los el dret a la lliure elecció del centre assistencial o rehabilitador», o el diagnòstic a distància dels danys «per part de persones que no són professionals sanitaris», sense oblidar el fet que «la sanitat pública no factura els costos reals de l’assistència a les víctimes d’accidents de trànsit, en benefici del sector assegurador, cosa que genera una competència deslleial a la sanitat privada». Ángel Amilibia, especialista de biocinètica lesiva dels accidents de trànsit, va confirmar les crítiques enunciades per Cristina Contel a través d’una anàlisi detallada de la norma i va destacar que en el nou barem es tendeixen a reduir les indemnitzacions per traumatismes menors, «que constitueixen el 95% del total».

LA IMPORTÀNCIA DELS PROFESSIONALS

La jornada va prosseguir amb la celebració de dues taules rodones. La primera, amb el títol «La prestació d’assistència sanitària als accidentats de trànsit», va ser moderada per Eduard Bermejo, responsable de l’àrea de trànsit de l’ACES, i va servir per posar en relleu la importància dels protocols i la tasca dels professionals de la medicina a l’hora d’oferir una més bona atenció a les víctimes dels accidents. Xavier Jiménez, responsable de seguretat del pacient i processos clínics del SEM, va explicar l’aplicació del Codi PTT. Es tracta d’un model basat en un sistema organitzat d’atenció als traumatismes greus, on els diferents dispositius que intervenen tenen molt definit el seu paper segons el nivell de gravetat. Aquest codi, que demana equips multidisciplinaris, «simplifica els circuits i la coordinació entre tots els agents i evita disfuncions com ara els trasllats innecessaris», segons Jiménez. El nombre de codis PTT activats creix, i cal recordar que els traumatismes són la principal causa de mortalitat i discapacitat en persones de fins a 44 anys. Tot seguit, el doctor Javier Górriz, traumatòleg, cirurgià ortopèdic i membre del comitè mèdic per a la reforma del barem mèdic dels accidents de trànsit, va introduir la qüestió de la «fuetada cervical», una de les lesions més habituals en aquest tipus d’accidents. Górriz va defensar la intervenció dels professionals mèdics «per poder fer un reconeixement en condicions, ja que una exploració cervical demana com a mínim uns 20 minuts». Javier Salguero, metge rehabilitador, va coincidir a destacar la importància de les exploracions inicials en les lesions i va subratllar la tasca decisiva dels equips rehabilitadors, «que tracten pacients lesionats i no conceptes administratius o medicolegals». Salguero va defensar l’especificitat de la relació metge-pacient i va afirmar que «és la part administrativa la que s’ha d’adaptar a la part mèdica, i no al contrari».

Javier Salguero: «La part administrativa s’ha d’adap- tar a la part mèdica, i no al contrari».

JORNADA SOBRE GESTIÓ ASSISTENCIAL DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

DRETS DE LES VÍCTIMES

La segona taula, «Les víctimes dels accidents de trànsit: drets i situació actual», va ser moderada per José Molinos, exdirector de Sinistres d’AXA, i va permetre als assistents conèixer quines són les dificultats més habituals amb les quals se solen trobar les víctimes. Marilina Ferrer, directora de STOP Accidentes Cataluña, una associació que ofereix atenció social, jurídica i psicològica a aquest col•lectiu, va reconèixer que en la reforma dels barems «s’havia escoltat per primera vegada la veu de les víctimes directament». Però, al mateix temps, va assegurar que moltes es continuen sentint «maltractades per l’Administració», sobretot perquè «no se’ls informa dels drets i dels recursos que tenen a la seva disposició». Ferrer va qualificar aquest tracte deficitari de «victimització secundària». Després del testimoni personal de Vicente Sánchez, vicepresident de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit, va prendre la paraula Rafael Olmos, subdirector general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit. Olmos va exposar la posició de l’Administració catalana pel que fa als accidents i a les víctimes, i ho va concretar en el funcionament del SIAVT, un servei en què s’ofereix a les víctimes i als familiars d’un accident de trànsit orientació i ajuda perquè puguin fer els tràmits necessaris, conèixer els recursos que hi ha, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent, i rebre suport i atenció psicològics. Olmos va expressar el seu desig de «poder arribar algun dia a anul•lar el SIAVT perquè ja no sigui necessari».

Josep Pérez Tirado: «Cal recuperar els costos reals dels tractaments en benefici del sistema sanitari en el seu conjunt».

ELS COSTOS REALS DELS TRACTAMENTS

Després de les taules rodones, el president de la Comissió de Trànsit de la Federació Nacional de Clíniques Privades, Antonio Montero, va presentar la campanya estatal de trànsit impulsada des d’aquesta organització. A continuació, Josep Pérez Tirado, membre de la Comissió d’Experts per a la Reforma del Sistema d’Indemnitzacions a les Víctimes dels Accidents de Trànsit, va pronunciar la conferència “Oportunitats per a la sanitat privada i beneficis per a la societat”, en què va reprendre el tema esmentat per Cristina Contel a l’inici sobre els preus de la sanitat pública en l’atenció a les víctimes «amb els quals la sanitat privada no pot competir» i va exigir «la recuperació dels costos reals dels tractaments en benefici del sistema sanitari en el seu conjunt». Va tancar la jornada Martín Navaz, president de l’Asociación Española de Corredurías de Seguros, que va explicar la posició del sector de les assegurances, que valora positivament el nou barem. Finalment, el director de l’ACES, Lluís Monset, va donar les gràcies a tots els assistents per la claredat en les exposicions i va invitar les asseguradores a iniciar «un nou tipus de relació amb els centres i les víctimes dels accidents».

Accedeix al Reportatge complert fent click sobre la imatge:

JORNADA SOBRE GESTIÓ ASSISTENCIAL DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT. Els drets de les víctimes

¿DESITJA MÉS INFORMACIÓ?
Contacti amb el nostre departament de comunicació:
T. 934 871 133/911 271 987
desarrollo@pereztirado.com

www.pereztirado.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *